Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν.θεσσαλονικης ΄΄ Η ΈΝΩΣΗ΄΄ καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00μ.μ στα Γραφεία του Συλλόγου Μυκηνών 17-19.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.
β. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2017 και παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2017 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.
δ. Πρόγραμμα δράσεων για το έτος 2018.
ε. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία.
Η ώρα λήξης των αρχαιρεσιών ορίζεται 21:00.μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2016-2017 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους. Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις καθώς και εγγραφές νέων μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη14 Μαρτίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Εκ του Δ.Σ

24ωρο ΡΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗ

Play Radio in Popup Window

Ακούστε τις μουσικές επιλογές του συλλόγου όλο το 24ωρο!!
(Αν δεν παίζει επιλέξτε από την λίστα το Radio Enosi 2)

Με την ευγενική χορηγία της ITPlus PC Systems